Historie

Midtjyllands Vognmandsforening har sine rødder over 100 år tilbage i tiden.

Den 16. februar 1909 blev Viborg Vognmandsforening stiftet af byens vognmænd. Dermed fulgte Viborg i kølvandet på de mange andre byer, hvor der også i starten af århundredet blev opretttet vognmandsforeninger.

Det var også i 1909 de første automobiler kom til Viborg. Der var (naturligvis) tale om tre automobildroscher (taxi). Al øvrig transport i byen foregik med hestevogn.

I 1938 blev omegnens vognmænd organiseret, idet de på et møde dannede Viborg-egnens Fragt- og Vognmandsforening. Den fik fra starten 30 medlemmer, og blev dermed fra starten omtrent lige så stor som byboernes forening.

I 2000 blev de to foreninger slået sammen til Viborg Amts Vognmandsforening, der i 2008 på grund af kommunesammenlægning m.v. skiftede navn til Midtjyllands Vognmandsforening.

Meget mere historie

I forbindelse med foreningens 100-års jubilæum er der udgivet en bog, der fortæller om foreningens første 100 år, og om det lokalsamfund foreningen havde som grundlag.

Bogen kan købes ved arrangementerne i anledning af jubilæet.