Links

Dansk Transport og Logistik (DTL)

Midtjyllands Vognmandsforening er en lokalforening under DTL, Dansk Transport og Logistik.

DTL er brancheorganisationen for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche.